07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری
17 شهریور

دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری

بازهم افتخاری دیگر برای مدیریت و پرسنل هتل ساسان شیراز. جا داره از اداره محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كل كشور و استان فارس، شرکت عامل چهارم طرح تطبیق، جامعه هتلداران استان فارس، شرکت بانیان، جناب آقاي مهندس مونسان، جناب آقای تیموری، جناب آقای دکتر امیری، جناب آقای محسن نژاد، جناب آقای زارع،...
ادامه خواندن
3 بهمن

شهردار محترم شيراز

جا دارد کمال تشکر و قدردانی را از شهردار محترم شيراز جناب آقاي مهندس اسكندرپور، شهردار محترم منطقه دو شيراز جناب آقاي مهندس اكبري، پرسنل محترم شهرداري منطقه دو: جناب آقاي مهندس حاجي اله يار، جناب آقاي مهندس حق نگهدار‌، خانم نادري، آقاي سمنگويي، آقاي مسافر و بقیه دوستان عزیز به عمل آوریم.
12 آذر

افتخاری دیگر برای مدیریت و پرسنل هتل ساسان شیراز

باز هم افتخاری دیگر برای مدیریت و پرسنل هتل ساسان شیراز. جا داره از اداره محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كل كشور و استان فارس، شرکت عامل چهارم طرح تطبیق، جامعه هتلداران استان فارس، شرکت بانیان، جناب آقاي مهندس مونسان، جناب آقای تیموری، جناب آقای دکتر امیری، جناب آقای محسن نژاد، جناب آقای...
ادامه خواندن
1 مهر

بانک صادرات ایران

باعث افتخار ماست که میزبان پرسنل بانک صادرات ایران هستیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم. تشکر ویژه از جناب براتي عزيز ، جناب گودرزي عزيز، جناب صادقی عزیز و بقیه دوستان در بانک صادرات ایران شعبه مرکزی استان فارس قسمت روابط عمومی و آموزش.
1 خرداد

رزرواسیون اسنپ تریپ

جا دارد کمال تشکر و قدردانی را از مدیریت محترم شبکه رزرواسیون اسنپ تریپ جناب آقای مارک و جناب آقای کجوئیان و مجموعه اسنپ و اسنپ فود (جناب تیراژه، جناب علی محمدی، خانم موسوی، خانم کد خدایی، خانم بوسف زاده، خانم شاهسون، و بقیه دوستان عزیز) به عمل آوریم.
1 8 9 10
ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟