07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

گروه مهمانان خارجي از كشور آمريكا، انگليس، لهستان، و آامان

باعث افتخار ماست که میزبان گروه مهمانان خارجي از كشور آمريكا، انگليس، لهستان، و آامان هستیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم.

 

 

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟