07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

شهردار محترم شيراز

جا دارد کمال تشکر و قدردانی را از شهردار محترم شيراز جناب آقاي مهندس اسكندرپور، شهردار محترم منطقه دو شيراز جناب آقاي مهندس اكبري، پرسنل محترم شهرداري منطقه دو: جناب آقاي مهندس حاجي اله يار، جناب آقاي مهندس حق نگهدار‌، خانم نادري، آقاي سمنگويي، آقاي مسافر و بقیه دوستان عزیز به عمل آوریم.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟