07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

رزرواسیون اسنپ تریپ

جا دارد کمال تشکر و قدردانی را از مدیریت محترم شبکه رزرواسیون اسنپ تریپ جناب آقای مارک و جناب آقای کجوئیان و مجموعه اسنپ و اسنپ فود (جناب تیراژه، جناب علی محمدی، خانم موسوی، خانم کد خدایی، خانم بوسف زاده، خانم شاهسون، و بقیه دوستان عزیز) به عمل آوریم.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟