07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

پرسنل بانک ملت

باعث افتخار ماست که میزبان پرسنل بانک ملت هستیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم. تشکر ویژه از بانک ملت شعبه مرکزی استان فارس قسمت روابط عمومی و آموزش.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟