07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

فاصله هتل ساسان تا مکان های مهم شهر شیراز

فاصله هتل ساسان تا مکان های مهم شهر شیراز:

فاصله تا ارگ کریمخانی: 4 دقیقه با ماشین
فاصله تا حمام وکیل: 6 دقیقه با ماشین
فاصله تا باغ جهان نما: 9 دقیقه با ماشین
فاصله تا ترمینال مسافربری کاراندیش شیراز: 9 دقیقه با ماشین
فاصله تا آرامگاه شاه چراغ: 5 دقیقه پیاده روی
فاصله تا آرامگاه حافظ (حافظیه): 12 دقیقه با ماشین
فاصله تا حمام وکیل: 12 دقیقه پیاده روی
فاصله تا باغ عفیف آباد: 14 دقیقه با ماشین
فاصله تا مرکز خرید آفتاب: 19 دقیقه با ماشین
فاصله تا مرکز خرید نگین فارس: 22 دقیقه با ماشین
فاصله تا فرودگاه: 25 دقیقه با ماشین
فاصله تا راه آهن: 29 دقیقه با ماشین
فاصله تا مرکز تجاری خلیج فارس: 32 دقیقه با ماشین

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟