07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

رزرواسیون ایران هتل آنلاین

جا دارد کمال تشکر و قدردانی را از مدیریت محترم شبکه رزرواسیون ایران هتل جناب آقای امیری و مجموعه رزرواسیون‌ (خانم رجب زاده، خانم هاشم زاده، خانم عرفانی، خانم پیرکاریز، خانم ترابی، خانم ارجمند، خانم قلندریان، خانم تقی پور، خانم فیروزی، خانم اکبرزاده ،خانم بابایی، خانم میرعلایی و بقیه دوستان عزیز) به عمل آوریم.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟