07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

توریست های آلمانی

خیلی حس خوبی داره که مهمانان آلمانیمون از اون سر دنیا برامون کارت پستال ارسال کنند و اینقدر راضی باشند و تشکر کنند. این باعث افتخاره که ما میزبانشون بودیم.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟