07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

بازار مسگرها در شیراز، جایی با حال‌وهوای قدیمی‌ست. این‌ بازار در خیابان لطفعلی خان زند و محله درب شاهزاده قرار گرفته. بازار، از راست به بازار قیصریه می‌رسد و درواقع بخشی از آن است. ضمن اینکه بازار مرغ و اردو بازار را به هم وصل می‌کند.

فاصله بازار تا آرامگاه حافظ حدود ۱۵ دقیقه با ماشین است و تا مدرسه خان هم ۶ دقیقه‌ پیاده راه است. قدیم‌ها اینجا رونق زیادی داشت و پر بود از حجره‌های مسگری.

در آن زمان، شیراز کارخانه مس داشت و فروش دست‌سازه‌های مسی کم نبود. با اینکه این روزها تعداد این حجره‌ها زیاد نیست، ولی دیدن همان تعداد مغازه باقی مانده هم خالی از لطف نیست. هم می‌توان از نزدیک شکل گرفتن مس‌ها را دید و اینکه چطور با هر چکش، مس شکل می‌گیرد و هم می‌توان ظرف و ظروف مسی خرید.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟