07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

اقامت فول برد در هتل ساسان شیراز

پیشنهاد مخصوص هتل ساسان شیراز برای مهمانانی است که وقت شناس هستند و به تمام جزئیات سفر اهمیت می دهند. فول برد هتل ساسان با انتساب اقامت، سه وعده غذایی با نوشیدنی و سالادها می باشد.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟