07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری
علامت زدن

پرسپولیس

پرسپولیس

اژه انگلیسی پرسپولیس از Persepolis یونانی (Περσέπολις)، ترکیبی از پروسس (Πέρσης) و pólis (πόλις) به معنای “شهر فارسی” یا “شهر ایرانیان” است....
ادامه خواندن
ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟