07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN  | 
علامت زدن

هتل ساسان شیراز یکی از بهترین هتل های ۲ ستاره شیراز در بلوار کریمخان