07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری
علامت زدن

هتل ساسان شیراز یکی از بهترین هتل های ۲ ستاره شیراز در بلوار کریمخان

ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟