07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN FR  | 
علامت زدن

زمانی که میهمان در هتل اقامت دارد مواردی از جمله آرامش هتل و برخورد کارکنان هتل و … را بررسی می کند.

Scroll Up