07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری
علامت زدن

زمانی که میهمان در هتل اقامت دارد مواردی از جمله آرامش هتل و برخورد کارکنان هتل و … را بررسی می کند.

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟