07132302028 - 09175355922  | شیراز - خیابان زند - خیابان انوری

مسقطی شیرازی

یکی دیگر از شیرینی های خوشمزه و ساده شیرازی مسقطی است. مسقطی نیز ترکیبی از نشاسته، گلاب، آب، هل، خلال پسته، خلال بادام، زعفران و شکر است.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟