07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN  | 

اخبار هتل ساسان شیراز

23 نوامبر

کادر درمان عزیز، از شما سپاسگزاریم!

فداکاری و از خودگذشتگی کادر درمان و پرستاری در مواجهه با کرونا در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند. مسئولیت اجتماعی همه ما ایجاب میکند تا با رعایت پروتکل ها بتوانیم باری از دوش این فداکاران و سربازان وطن برداریم. جهت قدردانی از زحمات کادر پزشکی و پرستاری بیمارستانی، اقامت ایشان با ۳۵% تخفیف در هتل ساسان شیراز خواهد بود. پزشکان و پرستاران عزیز، از شما برای همه زحماتتان سپاسگزاریم.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید