07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN  | 

اخبار هتل ساسان شیراز

10 نوامبر

آنچه ما انجام میدهیم برای محافظت از شما در مقابل ویروس کرونا کووید ۱۹

تمام پرسنل هتل از ماسک استفاده میکننم، هر چند که لبخندمان پشت ماسک پنهان شده اما قول میدهیم همان حس مهمان نوازی را به شما منتقل میکنیم.

در مناطق پر خطر دائماً بوی محلول های ضدعفونی و وایتکس می آید، خیالتان راحت باشد چون پروسه ضدعفونی در جریان است.

تمامی همکاران ما در بدو ورود تب سنجی می شوند، تعهد نامه ای مبنی بر عدم ادامه فعالیت در صورت مجاورت با افراد مشکوک و مبتلا به کرونا دارند. وضعیت جسمانی ایشان در طی شیفت توسط مدیریت و واحد آموزش سنجیده می شود، بنابراین خیالتان راحت باشد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید