07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN  | 

اخبار هتل ساسان شیراز

29 نوامبر

پرسنل بانک ملت

باعث افتخار ماست که میزبان پرسنل بانک ملت هستیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم. تشکر ویژه از بانک ملت شعبه مرکزی استان فارس قسمت روابط عمومی و آموزش.

پاسخ دهید