07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری

پرسنل بانک ملت

باعث افتخار ماست که میزبان پرسنل بانک ملت هستیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم. تشکر ویژه از بانک ملت شعبه مرکزی استان فارس قسمت روابط عمومی و آموزش.

پاسخ دهید

Scroll Up
ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟