07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN  | 

اخبار هتل ساسان شیراز

29 نوامبر

فاصله هتل ساسان تا مکان های مهم شهر شیراز

فاصله هتل ساسان تا مکان های مهم شهر شیراز:

فاصله تا ارگ کریمخانی ۲ دقیقه با ماشین
فاصله تا حمام وکیل ۵ دقیقه با ماشین
فاصله تا باغ جهان نما ۶ دقیقه با ماشین
فاصله تا ترمینال مسافربری کاراندیش شیراز ۶ دقیقه با ماشین
فاصله تا آرامگاه شاه چراغ ۸ دقیقه با ماشین
فاصله تا آرامگاه حافظ (حافظیه) ۹ دقیقه با ماشین
فاصله تا باغ عفیف آباد ۱۴ دقیقه با ماشین
فاصله تا مرکز خرید آفتاب ۱۷ دقیقه با ماشین
فاصله تا حمام وکیل ۱۷ دقیقه پیاده
فاصله تا مرکز خرید نگین فارس ۲۰ دقیقه با ماشین
فاصله تا فرودگاه بین المللی شیراز ۲۲ دقیقه با ماشین
فاصله تا راه آهن ۲۷ دقیقه با ماشین
فاصله تا مرکز تجاری خلیج فارس ۲۹ دقیقه با ماشین

پاسخ دهید