07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN  | 

اخبار هتل ساسان شیراز

4 آگوست

بازار مسگرها

این بازار که از بقایای بازار قیصریه است، در زمان قاجار به سبب وقوع زلزله، تخریب و سپس در سال ۱۲۹۹ مرمت شد. در این بازار میتوانید بخشی از اسباب منزل خود را تهیه کنید.

پاسخ دهید