07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری

اقامت فول برد در هتل ساسان شیراز

پیشنهاد مخصوص هتل ساسان شیراز برای مهمانانی است که وقت شناس هستند و به تمام جزئیات سفر اهمیت می دهند. فول برد هتل ساسان با انتساب اقامت، سه وعده غذایی با نوشیدنی و سالادها می باشد.

پاسخ دهید

Scroll Up
ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟