07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN  | 

اخبار هتل ساسان شیراز

8 ژوئن

بازیگر محبوب و مردمی کشورمان

باعث افتخار ماست که میزبان جناب آقای علی رام نورایی بازیگر محبوب و مردمی کشورمان بودیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم .

پاسخ دهید