07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN FR  | 

بازیگر محبوب و مردمی کشورمان

باعث افتخار ماست که میزبان جناب آقای علی رام نورایی بازیگر محبوب و مردمی کشورمان بودیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم.

پاسخ دهید

Scroll Up