07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری

توریست های آلمانی

خیلی حس خوبی داره که مهمانان آلمانیمون از اون سر دنیا برامون کارت پستال ارسال کنند و اینقدر راضی باشند و تشکر کنند. این باعث افتخاره که ما میزبانشون بودیم.

پاسخ دهید

Scroll Up
ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟