07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری

شهردار محترم شيراز

جا دارد کمال تشکر و قدردانی را از شهردار محترم شيراز جناب آقاي مهندس اسكندرپور، شهردار محترم منطقه دو شيراز جناب آقاي مهندس اكبري، پرسنل محترم شهرداري منطقه دو: جناب آقاي مهندس حاجي اله يار، جناب آقاي مهندس حق نگهدار‌، خانم نادري، آقاي سمنگويي، آقاي مسافر و بقیه دوستان عزیز به عمل آوریم.

پاسخ دهید

Scroll Up
ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟