07132302028 - 09175355922  | شیراز، خیابان زند، خیابان انوری

بانک صادرات ایران

باعث افتخار ماست که میزبان پرسنل بانک صادرات ایران هستیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم. تشکر ویژه از جناب براتي عزيز ، جناب گودرزي عزيز، جناب صادقی عزیز و بقیه دوستان در بانک صادرات ایران شعبه مرکزی استان فارس قسمت روابط عمومی و آموزش.

پاسخ دهید

Scroll Up
ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟