07132302028 - 09175355922  | شیراز - خیابان زند - خیابان انوری

بانک صادرات ایران

باعث افتخار ماست که میزبان پرسنل بانک صادرات ایران هستیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم. تشکر ویژه از جناب براتي عزيز ، جناب گودرزي عزيز، جناب صادقی عزیز و بقیه دوستان در بانک صادرات ایران شعبه مرکزی استان فارس قسمت روابط عمومی و آموزش.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟