07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN FR  | 

اخبار هتل ساسان شیراز

1 خرداد

رزرواسیون اسنپ تریپ

جا دارد کمال تشکر و قدردانی را از مدیریت محترم شبکه رزرواسیون اسنپ تریپ جناب آقای مارک و جناب آقای کجوئیان و مجموعه اسنپ و اسنپ فود (جناب تیراژه، جناب علی محمدی، خانم موسوی، خانم کد خدایی، خانم بوسف زاده، خانم شاهسون، و بقیه دوستان عزیز) به عمل آوریم.

پاسخ دهید

Scroll Up