07132302028 - 09175355922  | شیراز، خیابان زند، خیابان انوری

گروه مهمانان خارجي از كشور آمريكا، انگليس، لهستان، و آامان

باعث افتخار ماست که میزبان گروه مهمانان خارجي از كشور آمريكا، انگليس، لهستان، و آامان هستیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم.

 

 

پاسخ دهید

Scroll Up
ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟