07132302028 - 09175355922  | شیراز - خیابان زند - خیابان انوری

دعوت به همکاری

فرم استخدام در هتل ساسان شیراز

متقاضی گرامی، لطفاً فرم را با دقت و صداقت کامل تکمیل بفرمایید. لازم به ذکر است تکمیل فرم استخدام هیچگونه تعهدی برای استخدامی ایجاد نمی کند. *موارد ستاره دار را حتماً کامل کنید*
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, gif, png, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, gif, png, jpeg.

ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟