07132302028 شیراز – خیابان زند – خیابان انوری | FA | EN

اتاق ها

یک تخته

تعداد تخت1
تعداد نفرات1
دیدشهر
اندازه اتاق20 متر
شروع از 90٫00 تومان / شب
جزییات بیشتر

دو تخته

تخت2
تعداد نفرات4
دیدشهر
اندازه اتاق20 متر
شروع از 80٫00 تومان / شب
جزییات بیشتر

سوییت

تخت2 تخت
تعداد نفرات4
دیدجنوبی
اندازه اتاق25 متر
شروع از 300٫00 تومان / شب
جزییات بیشتر

سه تخته

تعداد تخت3
تعداد نفرات7
دیدشهر
اندازه اتاق20 متر
شروع از 300٫00 تومان / شب
جزییات بیشتر