07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN  | 

اخبار هتل ساسان شیراز

۳۰ فروردین

گروه مهمانان خارجي از كشور آمريكا، انگليس، لهستان، و آامان

باعث افتخار ماست که میزبان گروه مهمانان خارجي از كشور آمريكا، انگليس، لهستان، و آامان هستیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم.

 

 

پاسخ دهید