07132302028  | شیراز – خیابان زند – خیابان انوری
FA EN  | 

قوانین و مقررات

قوانین خردسال

 

هزينه اقامت كودكان زير سه سال رايگان مي باشد. بالای سه سال یک نفر اضافه محاسبه می شود.

ساعت تحویل اتاق

 

۱۴:۰۰

ساعت تخلیه اتاق

 

۱۲:۰۰

 

اطلاعات مهم دیگر

 

در صورت درخواست نیم شارژ ورود و یا خروج، هزینه آن بدون تخفیف و از نرخ برد محاسبه می شود.

اینترنت

 

روزانه یک ساعت رایگان در لابی و طبقات

پارکینگ

 

رایگان